خیر و در صورت داشتن ماژول "پرداخت در یک صفحه" نیازی به رفرش صفحه در مرحله خرید نیست و ای جکس به روز میشود