1- در قدم اول باید از مشتریان خود بپرسید که در چه زمینه ای فعالیت میکنند و بر روی چه کلمه کلیدی میخواهند سایت خود را سئو کنند . ممکن است بعضی از مشتریان کلمه کلیدی خود را انتخاب کرده باشند و از شما بخواهند بر روی همان سایت را سئو کنید اما معمولا مشتریان 0 تا 100 سئو سیات خود را به دست سئو کاران میسپارند
2- تعدادی از مشتریان هستند که در سیکلی مشخص از شما گزارشی در رابطه با روند پیشرفت سئو سایتشان میخواهند . شما موظف هستید به صورت هفتگی یا دو هفته یکبار و یا حتی ماهی یکبار این گزارشات را تهیه کنید و در اختیار صاحبان آن قرار دهید تا بدانند که شما بر روی سایت و سئو وقت میگذارید
3- شما باید طبق بررسی هایی که در ابتدای کار از سئو سایت مشتریان خود به عمل می آورید بازه زمانی حدودی را برای رسیدن به صفحه اول گوگل برای آنها تعیین کنید
4- شما باید بدانید سایتی که برای سئو آن وقت میگذارید مشتری شما میخواهد کدام قسمت از سایت را برایش سئو کنید . بعضی از افراد میخواهند تنها یک عکس از سایتشان سئو شود یا صفحه خبری سایت و یا محصولاتشان را سئو کنند که برای هرکدام باید استراتژی متفاوتی را پیاده کنید
5- ممکن است مشتری شما طراحی سایت را به فردی دیگر سپرده باشد و از شخص دیگری بخواهد که آن را سئو کند شما باید تمامی اطلاعات ورودی سایت را از صاحب سایت دریافت کنید زیرا برای انجام سئو داخلی و (قرار دادن مقاله در صورت نیاز) احتیاج به رمز ورودی سایت خواهید داشت
6- شما باید بتوانید در جذب مشتری مهارت داشته باشید بعضی از مشتریان ممکن است بعد از سئو شدن سایتشان از شما بخواهند دیگر بر روی آن کار نکنید ، از این دست موارد ممکن است برای هر سئو کاری اتفاق بیفتد. شما باید تمامی مواردی که ممکن است بعد از شما برای سایتشان اتفاق بیفتد و حتی رتبه سایتشان پس رفت کند را برایشان بازگوکنید
7- شما میتوانید انوا روش های تبلیغاتی و هزینه آنها را برای مشاریان خود بازگو کنید و به آنها این تاکید را داشته باشید که اگر کلمه کلیدی آنها دارای رقابت زیادی است پس بهتر است از روش های تبیغاتی حتما استغاده کنند زیرا باعث بازدید بیشتر مشتریان میگردد
8- شما باید به مشتریان خود بگویید که سئو سایت کاری دائمی است و نمیتوان بعد از مدتی آن را رها کرد زیرا گاهی مشتریان فکر میکنند بعد از سئو شدن سایتشان دیگر اتفاقی برای جایگاهشان نمی افتد و بعد از اتمام آن قرار دادشان را با شما تمام میکنند اما شما باید از همیشگی بودن روند سئو برایشان توضیح دهید
9- در سئو کردن سایت هر یک از مشتریان خود خلاقیت به خرج دهید . شما میتوانید با یادگیری روش ها و تکنیک های مختلف سئو را به طرز بهتری برای مشتریان خود انجام دهید که این کار هم باعث یادگیری بیشتر شما وهم سرعت در کارتان خواهد شد
10- روی یک موضوع برای مشتریان خود تمرکز کنید و به همان پرو بال دهید و برای رشد آن تلاش کنید . همیشه موضوعات کمتر دیده شده میتواند برای دیگران دارای جذابیت باشد